PDA

Xem chế độ đầy đủ : Ý nghĩa của việc cúng 49 ngày cho người đã mất.namlong34
26-06-2012, 21:34
Việc con cháu tụng kinh niệm Phật cho người thân của mình trong vòng thời gian 49 ngày, đó là điều rất quý kính. Đây cũng là noi theo trong kinh dạy mà Phật tử làm theo. Như thế, thì rất đúng không có gì là sai trái cả. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong khi tụng niệm, mọi người phải thành tâm tha thiết, đem hết lòng thành để tụng niệm cầu nguyện. Được thế, thì người tụng niệm được lợi lạc mà hương linh cũng được phần nào lợi lạc.

Theo kinh Địa Tạng nói: người chết sau 49 ngày, gọi là chung thất, thì vong linh của người mất, tùy nghiệp mà thọ sanh chiêu cảm quả báo. Nếu hiện đời tạo nhiều điều lành, thì sẽ thọ sanh về cảnh giới an lành. Ngược lại, thì thọ sanh vào cảnh khổ. Tùy chỗ tạo nghiệp thiện ác, mà thọ sanh qua các loài và các cảnh giới sai biệt trong vòng lục đạo luân hồi. Cũng chính theo lời dạy nầy, mà Phật tử thường hay cúng Trai Tăng vào ngày chung thất.

Mục đích là nhờ sức chú nguyện của chư Tăng Ni, gọi là đức chúng như hải, mà hương linh thác sanh về cảnh lành. Tuy nhiên, nếu luận theo ý nghĩa của hai chữ cầu siêu, thì không phải chỉ trong 49 ngày thôi. Vì cầu siêu có nghĩa là cầu mong vượt qua: “từ cảnh giới tối tăm xấu ác, vượt qua đến cảnh giới tốt đẹp an lành”. Hiểu theo nghĩa đó, thì lúc nào ta cũng phải cầu siêu, cầu siêu cho chính bản thân ta, đồng thời cũng cầu siêu cho mọi người luôn luôn được sống trong an lành.

Theo ý nghĩa đó, thì lúc nào ta cũng phải cầu siêu cho ta và cho người mãi mãi thoát khỏi khổ đau để được an vui giải thoát, chớ không phải chỉ trong phạm vi 49 ngày thôi.

Vì thế, sau 49 ngày, phật tử và những thân nhân trong gia đình tiếp tục tụng kinh niệm Phật, thì đó là điều rất tốt. Dù cầu siêu hay không, người Phật tử cũng nên tụng kinh niệm Phật để cho hiện đời mình được an lạc và đời sau cũng được an lạc. Và sau mỗi lần tụng kinh niệm Phật như thế, thì Phật tử cũng nên cầu nguyện cho hương linh thân nhân của mình, cũng như cho những vong hồn khác, rộng ra là cho cả pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình đều trọn thành Phật đạo. Đây là thể hiện tấm lòng từ bi vị tha của người Phật tử, như thế, cũng rất là tốt đẹp vậy.

Y nghĩa của lễ cúng 49 ngày: Vì Phật giáo cho rằng, không phải con người chết là hết. Sau khi xác thân này hư hoại thì thần thức tuỳ theo nghiệp báo mà tái sanh vào các cõi tương ứng với nghiệp nhân mà người kia đã gieo tạo, ngoại trừ các bậc đại giác như Đức Phật, các bậc Bồ-tát, các bậc A-la-hán đã cắt đứt dòng tham ái, đã thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Thế giới tình thức này không chỉ có cảnh giới con người, mà còn có các cảnh giới khác nữa, nếu tính từ dưới lên thì có: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, nhân và thiên... Như vậy, cúng 49 ngày thật sự có ý nghĩa chỉ đối với những người đã mất chưa quyết là được tái sanh về cảnh giới nào, hoặc đang trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh của thân trung ấm. Việc cúng cầu siêu như vậy có tác dụng nhắc nhở, gợi cho người quá vãng hướng tâm về các thiện sự đã làm hoặc thiết tha thực hiện những tư tưởng tốt đẹp, nhờ đó thần thức được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp hơn."

"...Tuy nhiên, có làm việc cầu siêu cho người quá cố thì sớm làm trong 49 ngày thì phước đức lành đó mới mạnh, không phải nói như thế là qua 49 ngày mà làm thì không có công đức gì, mà công đức đó người quá cố gặt được rất ích, phần còn lại đều là về của người đang làm. Cho nên quý Phật Tử muốn cầu siêu thì sớm làm trong vòng 49 ngày.

Vì theo Phật Giáo sau khi 49 ngày thì đã phân định, giống như phiên tòa ở nhân gian đã xử xong rồi. trong sáu đường phải đi, thì người đó sẽ theo nghiệp lực của chính họ mà sanh vào một trong sáu cõi đó. Cho nên làm công đức cầu nguyện cho người thân quá cố thì hãy làm trong vòng 49 ngày

sưu tầm.

erickantonytran
26-06-2012, 21:37
quái lạ thật anh Nam Long không có thông báo online mà sao cứ pót bài với comment ầm ầm được thế nhỉ??? kỳ lạ thật... thoắt ẩn thoắt hiện...@!~

Trí Minh
26-06-2012, 21:41
Theo quan niệm Phật giáo dân gian người chết trong 49 ngày thân trung ấm sẽ bị dấn xuống Diêm La địa phủ cứ 7 ngày một lần thì đem ra xét xử tội phúc. Đến ngày thứ 49 thì gọi là đinh nghiệp hay chung thất. Ngày đó chứ vị diêm ma vương sẽ duyệt định tội phúc để quyết đinh vong hồn sẽ chịu nghiệp báo thế nào. Do đó trong 49 ngày người thân tích cực làm phúc bố thí và tụng kinh lễ bái hồi hướng để vong hồn có thêm công đức mà được hưởng quả báo tốt đẹp.

Có thể xem thêm ở trang thập điện diêm vương, địa ngục biến tướng đồ đăng trong Box hình ảnh của diễn đàn ta và Kinh Địa Tạng bản nguyện mô tả rõ ràng việc này.

erickantonytran
26-06-2012, 21:42
tốt nhất là khi còn sống cứ đọc thật nhiều kinh để giác ngộ trước,làm nhiều việc thiện, sau này chết đi con cháu nó có vô tâm chả tung kinh cho mình thì mình vẫn siêu thoát được về cõi lành, hà hà ! cứ phải lo trước, chứ mất bò mới lo làm chuồng thì cũng đã muộn rồi...!~ :))

ducninh
27-06-2012, 13:25
Thế em hỏi khí không phải, có người cúng 3 ngày thì hồn về thì là sao hả bác?
Chuyện là có một cô nữ sinh viên bị tai nạn giao thông, xe tải 40 tần cán qua đầu. Sau khi chôn cất xong, cúng 3 ngày nhập vào một bà rồi nằm lăn lóc, gào thét, đầu quật lên, quật xuống y như không có. Sau đó thầy cúng dỗ mãi mới yên, vong nữ ấy quay sang mời riệu, thuốc lá, trạ nợ tiền... bạn bè cũng học cùng lớp.

Trí Minh
27-06-2012, 14:59
Thế em hỏi khí không phải, có người cúng 3 ngày thì hồn về thì là sao hả bác?
Chuyện là có một cô nữ sinh viên bị tai nạn giao thông, xe tải 40 tần cán qua đầu. Sau khi chôn cất xong, cúng 3 ngày nhập vào một bà rồi nằm lăn lóc, gào thét, đầu quật lên, quật xuống y như không có. Sau đó thầy cúng dỗ mãi mới yên, vong nữ ấy quay sang mời riệu, thuốc lá, trạ nợ tiền... bạn bè cũng học cùng lớp.
Em hỏi ai mà khí không phải, ở đây có ai phẩn đối việc có vong nhập đâu? Tự dưng nhảy vào hỏi một câu chả đụng vào đâu cả hic hic.......

ducninh
27-06-2012, 18:13
:D Thì em thấy nói là siêu thoát mà, tưởng sau 49 ngày mới có thể đi đi - về về được ạ.

Trí Minh
27-06-2012, 20:20
:D Thì em thấy nói là siêu thoát mà, tưởng sau 49 ngày mới có thể đi đi - về về được ạ.

Lần sau nhóc cố gắng đọc bài cho kỹ hãy hỏi, nếu không hiểu thuật ngữ Phật giáo thì nên hỏi về chuyện môm nhớ, làm anh bùn vì câu hỏi suốt chiều.

batquantrai
28-06-2012, 08:25
Hỏi:

Trong gia đình, nếu có người thân qua đời, con cháu cúng cầu siêu trong 49 ngày, niệm Phật mỗi đêm trước bàn Phật. Nhưng sau 49 ngày, thì còn cầu siêu bằng cách niệm Phật tiếp tục nữa không?

Đáp:

Việc con cháu tụng kinh niệm Phật cho người thân của mình trong vòng thời gian 49 ngày, đó là điều rất quý kính. Đây cũng là noi theo trong kinh dạy mà Phật tử làm theo. Như thế, thì rất đúng không có gì là sai trái cả. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong khi tụng niệm, mọi người phải thành tâm tha thiết, đem hết lòng thành để tụng niệm cầu nguyện. Được thế, thì người tụng niệm được lợi lạc mà hương linh cũng được phần nào lợi lạc.

Theo kinh Địa Tạng nói: người chết sau 49 ngày, gọi là chung thất, thì vong linh của người mất, tùy nghiệp mà thọ sanh chiêu cảm quả báo. Nếu hiện đời tạo nhiều điều lành, thì sẽ thọ sanh về cảnh giới an lành. Ngược lại, thì thọ sanh vào cảnh khổ. Tùy chỗ tạo nghiệp thiện ác, mà thọ sanh qua các loài và các cảnh giới sai biệt trong vòng lục đạo luân hồi. Cũng chính theo lời dạy nầy, mà Phật tử thường hay cúng Trai Tăng vào ngày chung thất.

Mục đích là nhờ sức chú nguyện của chư Tăng Ni, gọi là đức chúng như hải, mà hương linh thác sanh về cảnh lành. Tuy nhiên, nếu luận theo ý nghĩa của hai chữ cầu siêu, thì không phải chỉ trong 49 ngày thôi. Vì cầu siêu có nghĩa là cầu mong vượt qua: “từ cảnh giới tối tăm xấu ác, vượt qua đến cảnh giới tốt đẹp an lành”. Hiểu theo nghĩa đó, thì lúc nào ta cũng phải cầu siêu, cầu siêu cho chính bản thân ta, đồng thời cũng cầu siêu cho mọi người luôn luôn được sống trong an lành.

Theo ý nghĩa đó, thì lúc nào ta cũng phải cầu siêu cho ta và cho người mãi mãi thoát khỏi khổ đau để được an vui giải thoát, chớ không phải chỉ trong phạm vi 49 ngày thôi.

Vì thế, sau 49 ngày, phật tử và những thân nhân trong gia đình tiếp tục tụng kinh niệm Phật, thì đó là điều rất tốt. Dù cầu siêu hay không, người Phật tử cũng nên tụng kinh niệm Phật để cho hiện đời mình được an lạc và đời sau cũng được an lạc. Và sau mỗi lần tụng kinh niệm Phật như thế, thì Phật tử cũng nên cầu nguyện cho hương linh thân nhân của mình, cũng như cho những vong hồn khác, rộng ra là cho cả pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình đều trọn thành Phật đạo. Đây là thể hiện tấm lòng từ bi vị tha của người Phật tử, như thế, cũng rất là tốt đẹp vậy.